Rozvoj kreatívneho myslenia

Zdieľaj s priateľmi

 

Detail

Mapa

 

 

 

Cieľom seminára je naučiť sa techniky rozvíjajúce kreativitu, vysvetliť si význam divergentného myslenia a naučiť sa vysoko účinné metódy zamerané na tréning koncentrácie a pamäte.Obsahová náplň:

 

 

 • Ako funguje náš mozog
 • Ako vytvoriť tvorivú atmosféru
 • Divergencia alebo myslenie „out of the box“ 
 • Mindfulness a stav flow
 • Koncentrácia a mentálna energia 
 • Ako využiť kreativitu pre zlepšenie pamäte
 • Skupinové a individuálne metódy generovania nápadov
 • Vizualizačné techniky a hry na rozvoj tvorivosti

  Viac informácií a prihlášku nájdete na našej webovej stránke:
  https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/kariera/rozvoj-kreativneho-myslenia/

 

Komentáre